Amacım ve Sunduğum Hizmetler

Bu siteyi hem ihtiyaca göre çizginin dışında bir süreç yönetimi hizmeti sunmak, hem de profesyonel hayatımın bana kazandırdığı yeteneklerimi paylaşmak amacıyla kurdum.

Şirketlerin kalite vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek. Ortak hedeflere ulaşabilmek için organizasyonlar arasında daha iyi bir iletişim tabanı geliştirmek ve uzun dönem hedefleri tamamen belirgin hale getirmek. Kurumsal süreçlere kademe atlatmak. Şirketlerin en zorlu hedeflerini daha ulaşılabilir kılmak adına küresel kalite metotlarını sentezlemek ve var olan süreçlere adapte etmek.

Bu siteyi kurmamdaki asıl amaca gelirsek;

Bilgiyi daha genç profesyoneller için daha ulaşılabilir kılmak. Tecrübe ettiğim hataları onlarla karşılaşmadan ders alınabilecek hale getirmek. Edindiğim tecrübeleri basamak olarak sunup genç profesyonellerin hep bir sonraki seviyeden devam etmesini sağlamak. Sorunlara katılımcı bir tabanda çözüm bularak vaka analiziyle tecrübeyi pratik çerçevede kazanmak.

Site içeriğinin genelini halihazırda kullandığım yazılım, kalite sistemi, problem çözme teknikleri gibi konulara ait bilgiler oluşturmakta. Bununla birlikte gelen soru ve çözümler de uygulamalı birer örnek olması açısından sitede bulunacaktır.


Verdiğim hizmetler aşağıdaki gibidir. Bunlarla ilgili her türlü istek ve sorunuzu aşağıdaki iletişim formuyla tarafıma iletebilirsiniz.

BİREYSEL EĞİTİMLER:

  1. SAP R3 ERP programı genel eğitimi
  2. SAP – QM modülü key user eğitimi ve problem çözme
  3. MS Excel, Powerpoint eğitimleri ve problem çözme

KURUMSAL ÇÖZÜMLER ve EĞİTİMLER:

  1. ISO 9001:2015 sistemi çerçevesinde süreç haritalarının hazırlanması.
  2. Sektörel bazlı Kalite Güvence sistemi kurulumu ve eğitimi.
  3. Tedarikçi Kalite Güvence Sistemi’nin kurulumu ve eğitimi. (Tedarikçi değerlendirme, puantaj)
  4. Düzenli raporlama ağının kurulması ve ana performans indikatörlerinin belirlenmesi.
  5. Problem çözme teknikleri (5-Why, G8D)
  6. Ürün güvenliği FMEA

[ufbl form_id=”1″]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir