ERP Nedir? İhtiyaç mıdır?

ERP Nedir? İhtiyaç mıdır? Excel’in sunduğu olanaklarla, gerektiğinde birbirine bağlı çalışma kitaplarıyla bir işletmenin kaynakları yönetilebilir. Üretim planı hazırlanabilir, üretim sayaçları takip edilebilir, harcanan veya depoda bulunan stoklar kontrol edilebilir ve satış raporları alınabilir. Ancak işletmenin veya bir sürecin hacmi arttıkça bunun Excel veya bir başka tablolama programı üzerinden takip …