Organizasyon Karmaşası

Türkiye’de faaliyet gösteren çoğu işletmenin ortak sorunlarından biri de organizasyon karmaşasıdır. Özellikle büyüme ivmeleri çok hızlı olan, agresif büyüme sergileyen şirketlerde organizasyonel yapı varlık büyümesine ayak uyduramaz ve süreçlerde bir karmaşa başlar. En iyi senaryoda şirketin ağır topları tüm süreçleri yeni yapıya uygun hale getirmek için teker teker masaya yatırırken, …

ERP Nedir? İhtiyaç mıdır?

ERP Nedir? İhtiyaç mıdır? Excel’in sunduğu olanaklarla, gerektiğinde birbirine bağlı çalışma kitaplarıyla bir işletmenin kaynakları yönetilebilir. Üretim planı hazırlanabilir, üretim sayaçları takip edilebilir, harcanan veya depoda bulunan stoklar kontrol edilebilir ve satış raporları alınabilir. Ancak işletmenin veya bir sürecin hacmi arttıkça bunun Excel veya bir başka tablolama programı üzerinden takip …

Verimli Bir Balık Kılçığı Beyin Fırtınası İçin 6 Adım

İyi bir balık kılçığı beyin fırtınası işletilmesi zor bir süreç olabilir. Bu süreçten verimli sonuçlar alabilmek için şu 6 adıma dikkat edilmesi gereklidir. Uzmanlardan oluşan bir grup toplayın. Bu uzman grup üzerinde konuşulan sürece yakın pozisyonlardaki kişilerden oluşmalıdır. Gruba sürece dışarıdan bakabilecek ve konuya farklı bakış açıları getirebilecek birkaç “yabancı” …

Amacım ve Sunduğum Hizmetler

Bu siteyi hem ihtiyaca göre çizginin dışında bir süreç yönetimi hizmeti sunmak, hem de profesyonel hayatımın bana kazandırdığı yeteneklerimi paylaşmak amacıyla kurdum. Şirketlerin kalite vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek. Ortak hedeflere ulaşabilmek için organizasyonlar arasında daha iyi bir iletişim tabanı geliştirmek ve uzun dönem hedefleri tamamen belirgin hale getirmek. Kurumsal süreçlere kademe …