Verimli Bir Balık Kılçığı Beyin Fırtınası İçin 6 Adım

Kişisel Gelişim

İyi bir balık kılçığı beyin fırtınası işletilmesi zor bir süreç olabilir. Bu süreçten verimli sonuçlar alabilmek için şu 6 adıma dikkat edilmesi gereklidir.

1.                  Uzmanlardan oluşan bir grup toplayın.

Bu uzman grup üzerinde konuşulan sürece yakın pozisyonlardaki kişilerden oluşmalıdır. Gruba sürece dışarıdan bakabilecek ve konuya farklı bakış açıları getirebilecek birkaç “yabancı” dahil edilmesi de faydalı olacaktır. Beyin fırtınası katılımcı sayısının 4 – 7 kişi arasında olması idealdir, daha yukarısı toplantıdan alınacak verimi düşürebilir.

2.                  Toplantıyı ilgili prosese olabildiğince yakın bir ortamda yapın.

Balık kılçığı beyin fırtınasının, üzerinde konuşulan prosese olabildiğince yakın yapılması önemlidir. Toplantının prosesten uzak bir toplantı odasında yapılması, beyin fırtınası için önemli bir ilham kaynağının ortadan kaldırılması demektir.

3.                  Beyin fırtınasının ne için yapılacağı açık ve kesin olmalıdır.

Balık kılçığı beyin fırtınanızın konusu kesin olmalıdır. Eğer üzerinde beyin fırtınası yapılan sorunun kök nedeni tam kesin değilse, toplantı sonucunda ortaya çıkacak balık kılçığı bir “balina” kılçığına dönüşecektir. Bu balina kılçığı da sizi beyin fırtınası yaptığınız soruna ait çok sayıda olası nedenle baş başa bırakacak, odağınızı ve enerjinizi dağıtmanıza yol açacaktır.

4.                  Balık Kılçığı Beyin Fırtınasını Başlatın.

Beyin fırtınasının en genel kuralı, yaratıcılığı sınırlamaması ve katılımcıların fikirlerini rahatça ifade edebilmesi adına hiçbir fikrin sorgulanmamasıdır. Ancak balık kılçığı beyin fırtınası toplantısının lideri, beyin fırtınası sırasında odağın kaybedilmemesi açısından grubu konuya çözüm odaklı yaklaşılması konusunda uyarabilir.

5.                  Çıktıları önceliklendirin.

Beyin fırtınası çıktılarını 3 kategoriye ayırın:

KIRMIZI = Oldukça Mümkün, MAVİ = Mümkün, YEŞİL = Olasılık Dışı

6.                  Toplantı çıktılarını inceleyin ve verilerle destekleyin.

Kırmızı kategoriden başlamak üzere beyin fırtınasının tüm çıktılarını eldeki veriler veya yapılabilecek testlerle destekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.